Sunday, October 18, 2009

CARA MENGENAL PASTI KANAK-KANAK DISLEKSIA

•Murid telah mendapat pengajaran yang sesuai/relevan dan memuaskan
•Murid telah diberikan langkah-langkah pemulihan yang dirasakan sesuai


1. Nampak cerdik, pandai dan ceria.
2. Fasih bertutur atau berkomunikasi dengan sesiapa saja.
3. Fahaman lisannya baik.
4. Lemah dalam ejaan dan tulisan.
5. Pencapaian akademik berbeza.
6. Suka bertanya.
7. Bersifat ingin tahu.
8. Melalui pemerhatian yang teliti.
9. Minat pada subjek yang tidak
banyak membaca.
10. Melalui interaksi / hubungan
dengan mereka.
Melalui ISD, KPM.
Dapat dikenalpasti melalui pelbagai jenis ujian piawaian.
Contohnya seperti berikut :-
a) Ujian Reven ( IQ )
b) Pengamatan – lisan
c) Berpandu gambarajah bersiri
d) Ujian kebolehan berfikir
(Apa,Siapa,Bila dan lain-lain)
11. Pemeriksaan perubatan.