Wednesday, July 4, 2012

PERANAN TERAPI SENSORI
KEPADA KANAK-KANAK BERKERPERLUAN  KHAS

PENGENALAN

Terapi  sensori integrasi berasal dari pada Dr. Jean Ayres, kajian beliau telah mempengaruhi
Banyak  ahliterapi untuk mengkaji neurosains dan pengaruhan rangsangan alam sekeliling
terhadap kanak-kanak yang sedang membesar.

Sistem  rangsangan dipercayai  bahagian yang paling awal dibentuk  dalam otak bayi. Kita
jarang  memikir tentang kepentingan kelima-kelima jenis deria kita dalam menerima informasi dari luar kepada kita" Contohnya, deria kita akan memberitahu kita semasa serangga sedang merangkak  pada kaki kita, terjatuh atau  ada dalam asap dalam bilik. iika kita tidak mempunyai penderiaan, kita seperti  tinggal dalam pengasingan, tidak berupaya untuk merasa,Kehilangan  kebolehan untuk berfikir dan belajar kerana gagal mengumpul pengalaman untuk membentuk idea. Semasa kita membincang integrasi sensori, kita perlu mengambil kira duajenis pnderiaan  lagi, iaitu vestibular (tindakbalas terhadap gerakan) dan proprioception (perasaan terhadap tubuh  badan). Setiap slstem penderiaan mempunyai reseptor tertentu yang mengkhususkan untuk satu sensasi yang khas.

Semua  insan mempunyai kesulitan penderiaan sendiri. Tiada manusia yang mempunyai slstem penderiaan  yang sempurna. Kita semua mempunyai sifat aneh sama ada kita sedar akan sifat tersebut atau tidak. Kanak-kanak juga akan berkelakuan ganjil. Perbezaan antara kelakuan ganjil dan kesulitan penderiaan ialah kesulitan penderiaan akan mempengaruhi kehidupan seharian, oleh itu kanak-kanak akan dihalang daripada mengetahui perkara. Seseorang kanak-kanak  akan menemui perkara yang mereka ingin tahu, tetapi ini tidak semestinya pada tahap sensitivity  atau konsistensi yang diperlukan oleh sistem rangsangan. Contohnya, kanak-kanak yang  melompat dan memanjat pada apa-apa saja sebenarnya sedang mendapatkan input proprioceptive  supaya dia dapat mengumpulkan informasi ini dengan lebih cekap.

Pengalaman  dan tarikan gravity" Proses otak yang mengaturkan dan mentafsirkan informasi ini  Dipanggil  integrasi sensori. lntegrasi sensori member i  asas yang amat penting kepada Pembelajaran  kanak-kanak yang lebih kompleks.

Sistem penderiaan berfungsi serentak" Setiap penderiaan akan bekerjasama dengan penderiaan yang  lain supaya menghasilkan satu gambaran gabungan tentang fizikal kita, dimanakah kita dan  apakah yang sedang berlaku disekeliling kita. lntegrasi sensori merupakan satu fungsi yangpenting dalam otak yang bertanggungjawab kepada menghasilkan gambaran gabungan. Ia merupakan organisasi kepada informasi sensori untuk kegunaan yang berterusan. untukmendapat  pencapaian yang memuaskan, kanak-kanak mesti mendapatkan input penderiaan ,memproses input itu, dan bertindakbalas dengan sewajarnya dalam beberapa saat.
Kebanyakan manusia mempunyai integrasi sensori yang elektif secara semula jadi. Kita tidak perlu memikir setiap pergerakan untuk menjalani aktiviti seharian yang biasa. Kepada kanak-kanak yangmemerlukan bantuan, proses tersebut kebanyakannya dilakukan dengan tidak cekap,memerlukan usaha yang banyak dan tidak semestinya rnereka akan Berjaya" Matlamat mereka amat  susah dicapai.

Untuk kebanyakan kanak-kanak, integrasi sensori akan dibentuk semasa mereka melakukan aktiviti biasa. Kemahiran motor, yang merupakan kebolehan untuk menyesuaikan diri kepada informasi deria yang diterima, adalah hasilsemula jadi daripada proses ini. Tetapi kepada orangkurang upaya/ integrasi sensoritidak dikembang kepada bentuk yang sepatutnya.

Proses  penderiaan yang baik membolehkan semua impuls mengalir kepada matlamat mereka dengan cepat. Ketidak fungsian integrasi sensori bagai kesesakan lalu lintas dalam otak. Sesetengah  maklumat penderiaan telah tersangkut dalam kesesakan lalu lintas dan bahagian :otak 'reteniu tidak mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. kebolehan untuk melaksanakan sesuatu tugas bergantung kepada kebolehan untuk memeriksaatau menghalang maklumat penderiaan yang tidak diperlukan.

Kanak-kanak yang memerlukan bantuan mungkin akan bertindak balas terhadap maklumat penderiaan  tanpa kebolehan menapiskan maklumat dan kanak-kanak tersebut akan dianggap mudah di ganggu, hiperaktif dan tidak tersekat dalam perlakuan. Kanak-kanak tersebut sentiasa berada di dalam keadaan berwaspada dan tertanya-tanya tentang input penderiaan yangdiabaikan oleh orang lain (seperti, motor peti sejuk, kipas alat pemanasr kapal terbang).

Manakala kanak-kanak yang lain mungkin akan dianggap  untuk mengesankan input penderiaan Yang unik dan tidak memberi sebarang tindak balas. Contohnya, seseorang kanak-kanak tidak Menjawab  atau rnembalas apabila namanya dipanggil. Seseorang ibu menyatakan bahawa Anaknya tidak  sedar akan perkara yang berlaku disekelilingnya dan tidak akan bertindak balas Walaupun mempunyai bunyi yang mata kuat dalam bilik dimana dia duduki,. Tetapi, dia akan Bertindak balas dengan segera apabila terdengan program televisyen yang digemari disebut dari Bilik lain.

Cara utama dalam terapi integrasi sensori ialah menempatkan seorang kanak-kanak dalam bilikyang direka khususnya untuk mendorongkan dan mencabar semua jenis penderiaan. Dalam  seksyen ini, petugas akan menjalankan tugas teliti dengan kanak-kanak untuk menyediakan  tahap pendorongan sensori yang kanak-kanak mempu mengikuti, dan menggalakkan kanak-kanak bergerak dalam bilik. lntegrasi sensori dijalankan dengan empat prinsip utama.

1.Cabaran yang sesuai {Kanak-kanak mesti berupaya untuk menerima cabaran yang
disediakan dalam aktiviti permainan.)
2.Penyesuaian (Kanak-kanak menyesuaikan tindak lakunya selaras dengan cabaran
baru yang disampaikan.) :
3.Mengambil bahagian secara aktif {Kanak-kanak beringinkan untuk menyertai aktiviti
kerana aktivititertentu dirancang dengan menarik. )
4.Arahan berdasarkan permintaan kanak-kanak {permintaan kanak-kanak diberi
keutamaan sernasa memulakan pengalaman terapeutik)"

 ******Kanak-kanak yang kurang sensitif boleh didedah kepada sensasi yang kuat seperti disentuhdengan pemberus, getaran atau gosokan. Jenis permainan yang sesuai untuk kanak-kanaktersebut ialah permainan yang boleh mendorong penderiaan seperti main doh dan melukispada jejari.

*****kanak-kanak yang terlalu sensitive pula boleh didedahkan kepada aktiviti yang lembut seperti muzik dan menggoncang dalam bilik yang mempunyai pad lembut. Hadiah boleh diberi supaya menggalakkan mereka untuk menjalani aktiviti yang mereka benci"